mandag 16. mars 2015

Noen tanker etter MON-MøtetEn del ting har surret rundt i hodet mitt etter forrige ukes dialogmøte med MON der en del bedrifter fra Vefsn var invitert for å snakke om hva kommunen kan bidra med for å hjelpe bedrifter i Vefsn. I dette temaet ligger så klart spørsmålet om hvor veksten i Vefsn kommer inn. Hvordan få flere innbyggere, flere bedrifter til kommunen.

Siden jeg har lang fartstid i serviceyrker er det visse ting jeg er veldig opptatt av rundt meg, som jeg syns bør være noe alle strekker seg etter uansett yrke og virke. Service, kvalitet og leveringstid. Uansett hva man holder på med er disse tre faktorene tilstede, internt i bedrifter handler det om hvordan man behandler sine medarbeidere, hvilken kvalitet det er på arbeidsmiljøet og hvor lang tid man bruker på å levere et komponent, en vare eller en rapport til neste ledd. Service og kvalitet i en kommune/by vil gjelde f. eks barnehage/skoletilbud og leveringstid kan være f. eks. saksbehandling i kommunestyret.

I helgen leste jeg en artikkel i Rana blad der det ble fortalt at kommunen legger ned en barnehage (sparetiltak), men er likevel innenfor minstekravet for barnehageplass. Vefsn er per i dag i samme båt. Vi er innenfor lovverket når det gjelder barnehageplasser, men det betyr ikke at vi må være på minstekravet, vi burde være bedre. Forhåpentligvis får vi en ny barnehage som kan ta unna behovet vi har i Mosjøen.

Men saken er jo den at vi er en liten kommune, midt i landet, med en større by en time lenger nord, vi mister utdannede mennesker til de større byene rundt om i landet, og trenger å få opp innbyggertallet på den ‘lønnsomme’ innbyggeren mellom 25 og 45 år, i tillegg til at vi skulle ha fylt opp de ledige næringsarealene med nye bedrifter. Hvordan konkurrerer man med større byer som har flere arbeidsplasser, høyere utdanning, større bedriftsklynger? Vi kan ikke konkurrere på samme premisser, men vi kan være best på det vi kan og det vi har.

En kunde kjøper aldri bare et produkt, knytter seg til en leverandør, eller etablerer seg på en ny plass helt uten videre. Kvaliteten på produktet må være i henhold til kundens behov, servicen er noe av det kundene setter mest pris på og leveringstiden spiller også en stor rolle. Det vil si at en kunde kjøper aldri kun et produkt, han kjøper en totalpakke - en opplevelse - som han er fornøyd med. Mangler servicen går han et annet sted neste gang, samme hvis kvaliteten ikke står til forventningen, eller hvis det er for lang leveringstid, eller at det foreligger uvisshet rundt leveringstiden.

Så hva har dette med innflytting og etablering å gjøre?

Jo, kommunen leverer en del servicetilbud som gjerne må være på plass. Barnehage, fastlege, skoler og utdanning, vann og kloakk, helsevesen osv. I mitt eget tilfelle har jeg hatt barnehagebarn i rundt ti år, og skal ha i tre år til. Uten mulighet for å ha barna i barnehage ville det ikke ha fungert for oss, og vi kanskje ville ha flyttet til et sted det var bedre barnehagedekning, men vi har vært heldige.

Kvaliteten på disse tjenestene er også viktig. Å ha et tilbud betyr ikke at det automatisk er bra. Kunden trenger å bli sett og hørt, ellers faller følelsen av kvalitet bort. I min erfaring har ikke kunden alltid rett, men følelsen av å bli lyttet til og at kunden føler man blir tatt på alvor er vital.
Når man snakker om etablering av bedrifter er det flere forhold som må være på plass. En ledig tomt, eller et ledig lokale er kanskje ikke nok til å trekke til seg nye bedrifter. Infrastruktur som beliggenhet, vann og kloakk, bredbånd/fiber, strøm, kommunikasjonskanaler, kunnskapsparker, næringshage og support er kanskje mer viktig i en etableringsfase enn noe annet.
Det må foreligge enkelhet, forutsigbarhet og en høy servicegrad hvis vi skal kapre bedrifter og tilflyttere. Vi må være bedre enn kommunene rundt oss. Bedre enn det som blir forventet

Når man som en liten kommune konkurrerer med store kjemper, som i utgangspunktet har flere ting å by på for nye etablerere, er det en ting som er viktigere enn alt annet: Man må yte det lille ekstra, hele veien. Man må være bedre enn snittet på kvalitet, service og leveringstid. Man må møte kunden, innbyggeren, etablereren med et stort smil og åpne armer og si: 

Det vi har skal du få, det vi kan hjelpe deg med gjør vi med en gang, det vi ikke har skal vi skaffe, og til det vi ikke kan hjelpe deg med skal vi finne noen som kan.


Daniel, innbygger i Mosjøen - Mulighetenes by.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar