torsdag 28. november 2013

Sentrumsdebatt og byutvikling

Jeg leste i dag et innlegg i HA av Morten Isaksen, der han skriver at rådmannen foreslår at Kommunen kjøper Domusbygget og flytter kino og bibliotek dit. Sjøsiden kjøper da biblioteklokalet mot å få bygge ut senteret.

Mosjøen Sentrum 2016

Jeg må jo først si at jeg ikke vet hvordan dette henger sammen, men det sammenfaller med ting jeg har hørt tidligere, og hvis dette er tilfelle mener jeg personlig at det er en stor feiltakelse.

Jeg undres på hvordan samarbeidet mellom næringslivet og kommunen er i Vefsn, og hvis noen kan fortelle meg hvordan det står til med den kommunikasjonen så lytter jeg gjerne.

Saken er den at å flytte kulturtilbud som kino og bibliotek til sentrum er ikke produktivt for handelsstanden. I hvert fall ikke ifølge noen av artiklene jeg har lest angående sentrumsutvikling det siste året (og jeg har lest en del). Prosjekter fra andre steder i Norge, fra England og USA beskriver at det er butikker som trekker folk til sentrum, ikke kontorer og kultur. Jeg finner i farten ikke frem til det jeg skal referere nå, så dere får bare ta mitt ord for det, men hvis en gågate skal være levedyktig burde det være minimum 85 % butikker i gata. Kontorer og etater burde ikke være på gateplan i det hele tatt.

Kino i sentrum vil, som jeg ser det, ikke generere noe mer besøk til byen på dagtid. Ikke bibliotek heller.

Se gjennom dette som jeg har hentet fra nettsiden til Mosjøen Næringsforening 
http://www.mosjoennf.no/ipub/pages/sentrumsutvikling_i_mosjoen.php, de tre siste presentasjonene er mest interessante, og etter mitt syn er forslaget til rådmannen ikke forenelig med det som er lagt frem her.
Har rådmannen vært i kontakt med MNF og handelsstanden i forhold til sentrumsdebatten? Hvorfor vil han gå med på å utvide kjøpesenteret? Tror rådmannen at vi vil få et yrende sentrumsliv ved å få flere butikker utenfor sentrum?

Dessuten lurer jeg på om kommunen har økonomi til dette? Det skal kuttes i skole og helsevesen for å spare penger, og så skal de kjøpe et helt bygg i sentrum for å flytte ting de allerede har lokaler til? Jeg blir forvirret.

La gårdeierne og næringslivet i byen få drive butikk, det er deres jobb. Kommunen og Rådmannens jobb er å legge til rette for næringslivet, slik at de kan blomstre og tilføre kommunen skattekroner og skape arbeidsplasser.

Vær så snill og ikke bland mer politikk inn i sentrum, la de som har greie på butikk drive butikk. Se hva som har funket i andre byer og kommuner, og følg etter. Begynn med å få handelen og besøket i sentrum til å øke, så kan vi snakke om å flytte kulturtilbud etterpå.


Daniel

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar