onsdag 12. mars 2014

Opplæring og Rutiner

Opplæring er grunnlaget for at en jobb blir gjort riktig og rutiner er kvalitetssikringen underveis i jobben. På mange arbeidsplasser blir det likevel tatt lett på begge deler. Hvorfor?Det første en nyansatt møter i en bedrift er opplæring. Forhåpentligvis. Hva skjer hvis man kommer på jobb første dag og blir møtt med et halvhjertet opplegg, og en ‘vi tar det som det kommer’ holdning? Får man som arbeidstaker et inntrykk av å bli ønsket velkommen i en velfungerende familie, eller mister man umiddelbart respekten for arbeidsplass og arbeidsgiver?

Hvis opplæringen er mangelfull kan gode rutiner berge en shaky start. Men hva skjer da når rutiner ikke er nedskrevet og man lærer mens man går? Da ender man opp med skitne bord på kafeer, rotete arbeidsbenker i produksjonen og eldre som ikke får den oppfølging de har krav på etter et langt liv.

Jeg syns ikke man viser sine arbeidstakere respekt ved å forvente at de skal utføre jobben sin tilfredsstillende og ikke gir dem rette forutsetningene til å gjøre det. Det går ut over motivasjon og kvalitet på arbeidet.


Jeg har vært innom arbeidsplasser som har hatt god opplæring og gode rutiner og jeg har vært på arbeidsplasser der man måtte lære opp seg selv, og rutiner var en luksusvare, og jeg vet definitivt hva jeg likte best.

På mange måter er å gjøre en jobb uten opplæring det samme som å skru inn en skrue uten skrujern. Opplæring er et verktøy for å gjøre jobben rett, og jeg kan ikke forstå hvorfor dette er nedprioritert på noen arbeidsplasser. Opplæring ved ansettelse er heller ikke nok. Det må kontinuerlig påfyll av læring til for å holde de ansatte oppdatert og inspirert. På samme måte som en ansatt skal forvente å få sine verktøy fra arbeidsgiver, må arbeidsgiveren kunne forvente av sine ansatte at de bruker verktøyene de får, og sier fra når verktøyet er ødelagt, og det er her rutinene kommer inn.

Rutiner skal være som et oppslagsverk. Min våte drøm (om rutiner) er at hvem som helst kan bli huket inn fra gata og utføre arbeidsoppgaver bare ved hjelp av rutinepermen.

Men det er ikke bare arbeidsgivers ansvar å påse at jobben blir gjort. Jeg mener bestemt at arbeidstakeren har et ansvar å gjøre den jobben de er satt til på best mulig måte. Har man ikke verktøyet, må man be om å få det. Er det noen som ikke gjør jobben de er satt til, gi beskjed. Er det noen som skaper konflikter, ta det opp med ledelsen. Det er din jobb og ditt arbeidsmiljø, du har rett til å ha det bra.

Det er dessverre slik at det finnes en del arbeidstakere som bevisst unnlater å gjøre jobben sin, eller ser etter snarveier for å få en lettere arbeidsdag. Det skjer ofte på bekostning av andre arbeidstakere, kunder eller generelt kvaliteten på jobben. Til syvende og sist går det ut over arbeidsmiljø og trivsel. En bedrift med dårlige arbeidsrutiner har vel også gjerne dårlige rutiner på konflikthåndtering også, og da ruller ballen i helt feil retning.

Jeg liker best arbeidstakere som tar jobben sin alvorlig, og det ser heldigvis ut til at det fortsatt er flest av dem i verden.


Hvordan er opplæring og rutiner på din arbeidsplass?

Daniel


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar