torsdag 12. desember 2013

Urettferdig InnkrevingNå har innkrevingen av bompenger startet på strekningen fra Halsøy til Rynestunellen, til tross for at veien ikke er ferdig.Dette har skapt sterke reaksjoner lokalt siden innbyggerne som benytter veien må betale for å kjøre på uferdig vei. Anleggsarbeidet er pågående, og strekningen blir ikke ferdig på enda en stund. Veidekket er ikke ferdig lagt på eg stor del av strekningen og det er innsnevringer og fortsatt en del kø.

Hvordan kan det ha seg at dette skjer? Hovedregelen er at forhånds og paralellinkreving ikke skal forekomme, men likevel må brukerne betale. Hvor ellers finner man en leverandør som skyver kostnadene for forsinkelse over på kunden.

Vår ordfører skyver fra seg ansvaret og sier det er Statens Vegvesen som mener det er grunnlag for å starte innkreving, men han er enig i avgjørelsen. Jeg var av det inntrykket at politikere skulle være folkets representanter, og skal gjennom sitt arbeide gjøre det de kan for sine innbyggere. I så tilfelle skulle vår ordfører ha tatt til motmæle mot Statens Vegvesen, og sagt at han ikke godtar at hans innbyggere skal betale for en uferdig vei. Enig?

Politikere er ansatt av folket, og skal arbeide for folket. Vi er tross alt de som ansetter politikerne i de stillingene de har, gjennom å stemme på dem. Når de da slutter å jobbe for oss, er den eneste måten vi kan vise vår misnøye med dem å stemme på noen andre neste gang.

Her har vi da en utfordring i Vefsn, siden ved siste kommunevalg var det kun ca 56 % som stemte. Det vil si at 44 % av innbyggerne med stemmerett valgte å ikke ta et valg. De valgte å la skuta seile sin egen sjø, og resultatet blir som det blir. Med høyere valgdeltakelse vil vi få et mer representativt utvalg i kommunestyret.

Men tilbake til bommen. Det er heldigvis folk som tar saken i egne hender, og nekter å la saken ligge. Roy Brubakk gjør en formidabel jobb for sine sambygdinger, og har tatt saken opp til samferdselsdepartementet, og vi håper alt arbeidet han legger ned gir resultater.

Roy Brubakk, du får fra meg en symbolsk hverdagsheltpris.

Ordfører Løvdahl, du får en kaktus.Daniel Aasen


Retningslinjer for bruk av bompenger
I Nasjonal transportplan 2014 – 2023 finner vi Stortingets retningslinjer for bruk av bompenger:
• Nytteprinsippet skal ligge til grunn. Det vil si at de som betaler skal ha nytte av det aktuelle veiprosjektet det kreves inn penger til.
• Etterskuddsinnkreving er hovedregelen.
• Paralellinnkreving kan godtas dersom lokale forhold tilsier dette, f.eks. bypakker.
• Forhåndsinnkreving kan vurderes for rene ferjeavløsningsprosjekter.
• Bomstasjoner skal være sentralt plassert i forhold til prosjektet. Ved utbygging av lengre strekninger bør det plasseres flere innkrevingspunkt slik at brukeren betaler for faktisk kjørelengde.
• Bomstasjon på sidevei skal kun unntaksvis settes opp.
• Maksimal innkrevingsperiode er 15 år.
• Bompenger kan brukes til jernbaneinvesteringer dersom nytteprinsippet kan ivaretas.

Kilde: www.naf.no

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar